NVI Breda I CV

Gemiddeld uitkeerbaar rendement voor verkoop (enkelvoudig op jaarbasis) 8,1% voor belasting in Box 3. Het rendement wordt per kwartaal uitgekeerd;

9,5% geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis, voor belasting in Box 3 (IRR methode 9,0%);

Er is een vrijstaand winkelobject gekocht te Breda. Huurders zijn Albert Heijn, Etos, Gall & Gall, Rabobank en zeven lokale huurders. Gemiddelde looptijd van de contracten is 3,0 jaar;

Huuropbrengst thans  € 660.386 exclusief BTW;

Beleggingshorizon 10 jaar;

Voor meer informatie, klik hier.

Beleggen bij NVI?
Het Nederlands Vastgoed Investeringsfonds NV (NVI) heeft als doel om op langere termijn te beleggen in hoogwaardig vastgoed teneinde voor haar investeerders, door een optimale exploitatie, een maximaal rendement te realiseren. Belangrijke kenmerken van NVI zijn transparantie, exclusiviteit en een lage kostenstructuur.


Initiatieven
Winkelcentrum Heusdenhout te Breda
Lees meer
Vrijstaand winkelobject bestaande uit 5 winkelunits te Arnhem.
Lees meer
Drie winkelunits gelegen te Rotterdam, Waalwijk en Nieuwkoop (Ter Aar).
Lees meer
Acht winkels in het centrum van Rotterdam.
Lees meer
  • AFM
    Het Nederlands Vastgoed Investeringsfonds NV is vrijgesteld voor de wet op het financiële toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Een van de situaties waarin deze vrijstelling geldt, is bij aanbiedingen vanaf € 100.000 per effect, per beleggingsobject of per deelnemingsrecht. De reden van de vrijstelling is dat je van participanten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van € 100.000, mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen.

    Bij vrijstelling heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen).

    Graag verwijzen we naar de site van de AFM, www.afm.nl, of als u hieromtrent vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.  • ForumVast
    NVI is voornemens om lid te worden van ForumVast.